Harshid Turakhia
Harshid TurakhiaPresident
Gargey Bhatt
Gargey BhattVice President
Vini Desai
Vini DesaiGeneral Secretary
Ketan Patel
Ketan PatelEvent Co-ordinator
Tarang Malani
Tarang MalaniEvent Co-ordinator
Pannaben Patel
Pannaben PatelLogistics

Finance Team

Nikunjbhai Kadakia
Nikunjbhai KadakiaTreasurer
Jitubhai Patel
Jitubhai Patel
Rohit Patel
Rohit Patel

IT Team / Social Media

Ragin Patel
Ragin PatelIT
Chintan Parmar
Chintan ParmarIT

Cultural Team

Rupalee Kadakia
Rupalee Kadakia
Heena Shah
Heena Shah

Vendor Management Team

Nemil Gajjar
Nemil Gajjar
Ronak Padia
Ronak Padia

Gurjari Team

Jyuthikaben Kadakia
Jyuthikaben Kadakia
Kanakbhai Turakhia
Kanakbhai Turakhia

Fund Raising Team

Ajaybhai Pandya
Ajaybhai Pandya